Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và dự báo quá trình ngưng tụ lỏng lẻo xảy ra trong giếng khai thác ở mỏ khí Condensate.

Nguyễn Minh Quý (1), Ngô Hữu Hải (2), Đặng Anh Tuấn (2), Trần Vũ Tùng (2), Hoàng Long (1), Phạm Trường Giang (1), Lê Thị Thu Hường (1) 1.Viện Dầu khí Việt Nam 2. Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

Chi tiết

Tối ưu hóa vận hành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy chế biến dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TS. Lê Mạnh Hùng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: hunglm@pvn.vn

Chi tiết

Thiết kế tối ưu hóa bộ khoan cụ mở rộng thành giếng trong quá trình khoan cho giếng khoan mỏ Hải Thạch bể Nam Côn Sơn.

Hoàng Thanh Tùng (1), Nguyễn Phạm Huy Cường (2), Trần Hồng Nam (3), Lê Quang Duyến (4), Đào Thị Uyên (4) 1. Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) 2. Công ty Điều hành Dầu khí ...

Chi tiết

Nghiên cứu sinh địa tầng và nhận định về tập trầm tích BH5. 2 ở khu vực trũng Tây Bạch Hổ, bể Cửu Long

Mai Hoàng Đảm, Nguyễn Tấn Triệu, Vũ Tuấn Dũng, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Thanh Tuyến Viện Dẩu khí Việt Nam Email: dammh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và quy trình chế tạo anode hy sinh hợp kim kẽm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Nguyễn Thị Lê Hiền, Phan Trọng Hiếu, Phạm Vũ Dũng, Ngô Ngọc Thương, Phạm Thị Hường Viện Dẩu khí Việt Nam Email: hienntl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

VPI lần đầu tiên tổng hợp được màng vô cơ tách khí N2/CH4 từ Zeolite DDR.

Lần đầu tiên, các nhà khoa học của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổng hợp được loại vật liệu mới là màng vô cơ tách khí N2 / CH4trong điều kiện phòng thí nghiệm và kết quả nghiên cứu này đã được ...

Chi tiết

Quản trị rủi ro trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí: Một số phân tích và đề xuất.

Nguyễn Hồng Minh, Phạm Kiều Quang, Hoàng Thị Đào, Nguyễn Thị Thanh Lê Viện Dẩu khí Việt Nam Email: nguyenhongminh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát áp suất cho các giếng có nhiệt độ cao, áp suất cao tại bể Nam Côn Sơn

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Trần Đăng Tú Viện Dầu khí Việt Nam Email: tuananguyen@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí

Phạm Minh Đức Viện Dầu khí Việt Nam Email: ducpm.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hàng nứt vỉa tới dẫn suất khe nứt và khối lượng hạt chèn khi thực hiện bơm nứt vỉa tầng Oligocene chặt sít

Nguyễn Hữu Trường - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Quốc Dũng - Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro”; Phạm Đình Phi - Baker-Hughes; Nguyễn Viết Khôi Nguyên - Trường Đại học Dầu khí Việt ...

Chi tiết

Xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong triển khai dự án ngành dầu khí

Nguyễn Quang Huy, Đỗ Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Hồng Anh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: huynq01@pvn.vn

Chi tiết

Cải thiện hiệu quả cháy và giảm khí thải khi sử dụng phụ gia nano cerium oxides cho dầu đốt lò (FO) sử dụng làm nhiên liệu động cơ

Huỳnh Minh Thuận, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Thị Lê Hiền, Nguyễn Mạnh Huấn, Nguyễn Khánh Toản Viện Dầu khí Việt Nam Email: thuanhm.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Mô phỏng phương pháp khoan 2 tỷ trọng ở giếng khoan nước sâu bể Nam Côn Sơn

Trần Đăng Tú, Vũ Đức Ứng, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Lê Quang Duyến, Lê Văn Nam Viện Dầu khí Việt Nam ,Đại học Mỏ - Địa chất Email: tutd@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Phương pháp minh giải tổ hợp tài liệu địa chất vật lý giếng khoan trong điều kiện địa chất phức tạp

Nguyễn Lâm Anh, Varlamov Denis Ivanovich Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro” Email: anhnl.rd@vietsov.com.vn

Chi tiết

Stray current interference and mitigation for underground pipeline

Shaosong Chen (1), Yi Lu (2), Wei Cui (1), Xiaohu Zhang (3), Guirong Wang (3), Minxu Lu (4) 1.Beijing Ankocorr Technology Co., Ltd., Beijing, China, 2.The Ohio State University, Columbus, Ohio, ...

Chi tiết

TẠP CHÍ DẦU KHÍ  (số 10/2018)

An official Publication of the Vietnam National Oil and Gas Group

Chi tiết

Approaches to enhance the value of Ca Voi Xanh gas via its transformation into nanocarbon materials

Nguyen Huu Luong (1), Nguyen Hoang Viet (1), Nguyen Van Dung (2) 1.Vietnam Petroleum Institute 2.Ho Chi Minh City University of Technology Email: luongnh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Combining low frequency spectral decomposition and post-stack seismic inversion to identify Middle Miocene gas bearing sands at Hai Thach field

Dao Ngoc Huong (1), Nguyen Trung Hieu (1), Nguyen Tien Thinh (1), Phan Dang Thai Son (2) 1.Vietnam Petroleum Institute, 2.Bien Dong POC Email: huongdn@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Maximising production in shale reservoirs

Hon Chung Lau National University of Singapore Email: ceelhc@nus.edu.sg

Chi tiết

Sources, mechanism and prediction method of scale formation in oil production in Vietnam

Kieu Anh Trung (1), Nguyen Minh Quy (1), Hoang Long (1), Truong Van Dung (1), Le Thi Thu Huong (1), Pham Thi Thuy(2), Vu Huu Huy(2) 1Vietnam Petroleum Institute, 2Hoan Vu Joint Operating Company ...

Chi tiết

Predicting hydrocarbon migration and accumulation in Block 09-3/12, Cuu Long basin by 3D petroleum system modelling

Nguyen Huy Giang (1) , Bui Huy Hoang (1), Nguyen Van Kieu (1), Pham Viet Au (2) 1.Vietnam Petroleum Institute, 2.Vietsovpetro Email: giangnh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Application of seismic attribute analysis to study fractured basement

Nguyen Thanh Tung(1), Pham Dinh Tan(1), Phan Thien Huong(2) 1.Vietnam Petroleum Institute, 2.Hanoi University of Mining and Geology Email: tungnt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Application of machine learning techniques in estimation of fracture porosity using fuzzy inference system for a FGB reservoir in

Cuu Long basin, Vietnam; Pham Huy Giao, Nakaret Kano, Kushan Sandunil, Bui Duc Trung; Asian Institute of Technology (AIT) Email: hgiao@ait.asia

Chi tiết

Hướng tiếp cận mới trong phân tích thử vỉa giếng khí có hàm lượng C02 cao

Lê Đình Thành, Nguyễn Hải An, Nguyễn Hoàng Đức Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Email: annh1@pvep.com.vn

Chi tiết

Đặc điểm hoạt động Diapir sét trong khu vực trung tâm bể trầm tích Sông Hồng

Nguyễn Tiến Thịnh - Viện Dầu khí Việt Nam; Bùi Huy Hoàng - Viện Dầu khí Việt Nam; Trần Thị Thanh Thúy - Viện Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Thanh Lam - Hội Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Trọng Tín - Hội Dầu ...

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn