Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thượng nguồn

Trần Ngọc Toản Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Chi tiết

Các phương pháp tăng cười thu hồi dầu và kết quả áp dụng tại một số mỏ trên thế giới

Nguyễn Văn Hùng, Vũ Mạnh Hào Lê Vũ Quân, Lương Hải Linh Đại học Dầu khí Việt Nam Viện Dầu khí Việt Nam Email: hungnv@pvu.edu.vn

Chi tiết

Triển vọng áp dụng các công nghệ tăng cường thu hồi dầu cho các mỏ dầu tại thềm lục địa Việt Nam

Phan Vũ Anh, Kiều Anh Trung, Trịnh Thanh Sơn, Hoàng Linh Cù Thị Việt Nga, Lê Thị Thu Hường, Lê Thế Hùng Viện Dầu khí Việt Nam Email: anhpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đánh giá tiềm năng áp dụng giải pháp cải thiện hệ số thu hồi dầu cho mỏ Đại Hùng

Nguyễn Hải An Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Email: annh1@pvep.com.vn

Chi tiết

Đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch thử nghiệm bơm ép polymer cho tầng Miocene dưới mỏ Bạch Hổ nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu

Phạm Trường Giang, Trần Đình Kiên, Hoàng Linh, Đinh Đức Huy Trần Xuân Quý, Phan Vũ Anh, Phạm Chí Đức, Lê Thế Hùng Phạm Văn Tú, Trần Đăng Tú, Vương Việt Nga, Lưu Đình Tùng Viện Dầu khí Việt ...

Chi tiết

Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu của Liên doanh Việt – Nga “VietsovPetro”

Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu của Liên doanh Việt – Nga “VietsovPetro”

Chi tiết

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ và kỹ thuật nâng cao hệ số thu hồi dầu giai đoạn cuối đối tượng móng Mỏ Bạch Hổ

Kỳ III: Đề xuất các giải pháp công nghệ và kỹ thuật – công nghệ để khai thác hiệu quả đối tượng móng Mỏ Bạch Hổ trong giai đoạn cuối

Chi tiết

Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động nhà thầu/người điều hành của Petronas và một số khuyến nghị trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam

Đoàn Văn Thuần, Trịnh Việt Thắng Nguyễn Xuân Trường - Viện Dầu khí Việt Nam; Trần Thị Minh Anh- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: thuandv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ nồng độ của chất xúc tác đến cấu trúc vật liệu nanosilica

Bùi Anh Tuấn, Hoàng Thị Phương - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế - Viện Dầu khí Việt Nam Email: phuonghth@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Định hướng và giải pháp thực hiện công tác khảo sát thăm dò địa chấn để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí

Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Hiếu Tống Duy Cương, Mai Thị Lụa, Mai Thị Huyền Trang Nguyễn Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Huy Viện Dầu khí Việt Nam Viện Dầu khí Việt Nam Email: ...

Chi tiết

Thử nghiệm hệ dung dịch khoan protrol tại giếng khoan 902-RC9, mỏ Rồng, Bể Cửu Long

Phạm Đăng Sơn - Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan (DMC-WS); Nguyễn Văn Tiến - Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan (DMC-WS); Nguyễn Mạnh Hùng - Công ty Dung dịch khoan và ...

Chi tiết

Phương pháp ứng dụng địa nhiệt trong xử lý, vận chuyển dầu nhiều Paraffin ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, bể Cửu Long

Phan Đức Tuấn - Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”; Nguyễn Thúc Kháng - Hội Dầu khí Việt Nam; Trần Đình Kiên - Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội; Nguyễn Văn Minh - Hội Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Văn ...

Chi tiết

Nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công hợp lý để lắp đặt hệ thống neo giữ công trình biển nổi trong điều kiện biển Việt Nam

Phạm Hiền Hậu - Trường Đại học Xây dựng; Nguyễn Đạt Thịnh - Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. Email: hauph@nuce.edu.vn

Chi tiết

Giải pháp ứng cứu khẩn cấp giàn khoan biển di động trong mùa mưa bão

Hoàng Thanh Tùng - Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí; Nguyễn Xuân Cường - Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí; Trương Hoài Nam - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Lê Quang Duyến - Đại ...

Chi tiết

Coso Erm and cyber risks in oil and gas industry

Ivan Pham Deloitte Vietnam Email: ivanpham@deloitte.com

Chi tiết

Risk management in an uncertain world: From operations to strategy - benefits and challenges

Michael Rees Financial Modelling in Practice Email: michael@michaelrees.co.uk

Chi tiết

Orientations for treatment and deep processing of Ca Voi Xanh gas

Nguyen Huu Luong, Vo Nguyen Xuan Phuong, Le Phuc Nguyen, Truong Nhu Tung, Bui Hong Diem Vietnam Petroleum Institute Email: luongnh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Development and modification of low nickel content catalysts for dry reforming of methane

Quan Luu Manh Ha, Hanan Atia, Udo Armbruster, Sebastian Wohlrab Leibniz-Institut für Katalyse e.V. Vietnam Petroleum Institute Email: sebastian.wohlrab@catalysis.de

Chi tiết

Potential of CO2-EOR associated with CCS in VietNam

Satoru Takahashi, Daisuke Murai, Masazumi Takayanagi, Le Ngoc Son, Phan Ngoc Trung JOGMEC Kanto Natural Gas Development Co., Ltd. Phu Quoc POC Vietnam Oil and Gas Group Email: ...

Chi tiết

A new integrated approach of natural fracture modelling to improve historical matching and prediction for devonian carbonate reservoirs in nenetskoye oil field Russia

Vu The Anh, Phung Van Phong, Pham Thi Hong, Le The Hung, Pham Truong Giang, Pham Chi Duc, Nguyen Trung Son Vietnam Petroleum Institute Email: anhvt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Reservoir characterisation of deep water deposits: A case study from MMF30 interval, Hai Thach field, Nam Con Son basin

Phung Van Phong, Vu The Anh, Pham Thi Hong, Bui Viet Dung, Khuc Hong Giang Vietnam Petroleum Institute Bien Dong POC Email: phongpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Reservoir characterisation of the middle miocene Ca Voi Xanh isolated carbonate platform

Christian J.Strohmenger, Lori Meyer, David S.Walley, Mazlina Md Yusoff, Donald Y.Lyons, Jacqueline Sutton, John M.Rivers

Chi tiết

Xây dựng cơ sở dữ liệu giúp nhận dạng nguồn gốc dầu trong các sự cố ô  nhiễm dầu ở Việt Nam

Nguyễn Như Trường, Phạm Thị Trang Vân, Nguyễn Văn Mai Phan Như Đính, Nguyễn Phú Hiếu Nghĩa, Đặng Văn Hữu Viện Dầu khí Việt Nam Email: truongnn.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đặc điểm sinh địa tầng, sự phân bố phức hệ hóa thạch đặc trưng và tướng hữu cơ trong trầm tích Oligocene bể Cửu Long

Mai Hoàng Đảm, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Hoài Chung Viện Dầu khí Việt Nam. Email: dammh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt và đề xuất giải pháp tối ưu năng lượng tại hệ thống lò hơi phụ trợ 10B8001 của nhà máy đạm Phú Mỹ

Lê Hồng Nguyên, Lê Thanh Phương Đặng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Minh Hiếu Viện Dầu khí Việt Nam Nhà máy Đạm Phú Mỹ Email: nguyenlh.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu

Phạm Hữu Tài, Đặng Thành Quý Cường, Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đỗ Quang Khánh Đại học Dầu khí Việt Nam Computer Modelling Group Ltd. Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh Đại ...

Chi tiết

Phân tích ổn định nguyên vẹn và ổn định có tổn thất giàn khoan tự nâng

Ngô Tuấn Dũng, Phan Thanh Sơn, Lê Huy Nguyễn Văn Quân, Đỗ Thanh Phương, Trần Công Thành Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) Email: dungngotuan@gmail.com

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn