Xây dựng cơ sở dữ liệu giúp nhận dạng nguồn gốc dầu trong các sự cố ô  nhiễm dầu ở Việt Nam

Nguyễn Như Trường, Phạm Thị Trang Vân, Nguyễn Văn Mai Phan Như Đính, Nguyễn Phú Hiếu Nghĩa, Đặng Văn Hữu Viện Dầu khí Việt Nam Email: truongnn.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu mô phỏng động phân xưởng đồng phân hóa Naphtha nhẹ

Nguyễn Trọng Thái - Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phạm Thanh Huyền - Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Email: ...

Chi tiết

Nghiên cứu, sản xuất chất phụ gia ức chế sa lắng muối "Dpec antiscalant - 2" trong các giếng khoan khai thác dầu khí

Bùi Việt Đức, Ngô Văn Tự, Đặng Của, Bùi Trọng Khải, Bùi Việt Phương Công ty TNHH MTV Công nghệ Khoan - Khai thác và Môi trường - DPEC Email: info@dpec.com.vn

Chi tiết

Lựa chọn và áp dụng choòng khoan Kymera để khoan qua tầng Oligocene - Eocene cho các giếng khoan phát triển mỏ tại khu vực Tây Bắc bể Cửu Long

Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Quang Khải Nguyễn Duy Sâm, Trần Duy Khang Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước Email: tuannm@pvep.com.vn

Chi tiết

Địa tầng trầm tích Đệ Tam bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

Đỗ Bạt - Hội Dầu khí Việt Nam, Phạm Hồng Quế - Hội Dầu khí Việt Nam, Chu Đức Quang - Viện Dầu khí Việt Nam, Đỗ Việt Hiếu - Viện Dầu khí Việt Nam Email: dovanbat@yahoo.com.vn

Chi tiết

Đánh giá trạng thái kỹ thuật bể trụ đứng có khuyết tật dạng vết lõm

A.S.Dmitriyeva, Lâm Bích Hồng, A.A.Lyagova Đại học Mỏ Saint-Petersburg, Liên bang Nga Email: lambichhong.spmi@gmail.com

Chi tiết

Các công cụ phát sinh và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dầu khí

Nguyễn Thành Luân - Viện Dầu khí Việt Nam, Phan Thị Thu Lan - Đại học Quốc tế Nhật Bản, Nguyễn Thị Hậu - Viện Dầu khí Việt Nam Email: luannt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Ảnh hưởng của tạp chất kim loại trong dầu thô đến tính chất, hoạt tính xúc tác FCC và giải pháp nhằm duy trì độ ổn định của phân xưởng FCC

Lê Phúc Nguyên, Nguyễn Hoài Thu Trần Văn Trí, Ngô Thúy Phượng, Nguyễn Hữu Lương Viện Dầu khí Việt Nam Email: nguyenlp.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Tổ hợp các thiết địa lý giếng khona trong ống chống theo dõi sự thay đổi độ bão hòa nước và quản lý mỏ Tê Giác Trắng

Cù Xuân Bảo, Phạm Thị Thủy, John Sutherland Bùi Hữu Phước, Bùi Thiệu Sơn, Nguyễn Anh Đức Nguyễn Long, Đinh Mạnh Quân, Phạm Văn Tuấn Công ty liên doanh Điều hành chung Hoàng Long Tổng công ty ...

Chi tiết

Áp dụng phương pháp lấy mẫu và đặc tính hóa lưu thể vỉa để nâng cao hiệu quả phát triển khai thác và quản lý mỏ Dầu khí

Nguyễn Hải An Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Email: annh1@pvep.com.vn

Chi tiết

Địa tầng phân tập và môi trường lắng đọng các trầm tích đệ tam tại khu vực trung tâm và phía nam bể Sông Hồng trên cơ sở tài liệu cổ sinh

Chu Đức Quang, Nguyễn Văn Sử Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Hoài Chung Viện Dầu khí Việt Nam Email: quangcd@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Giảm nhiễu hệ thống thu nôi địa chấn

Nhiễu thu nổ địa chấn footprint (seismic acquisition footprint) là một loại nhiễu trong tài liệu địa chấn nếu không được giảm thiểu sẽ làm sai lệch tài liệu địa chấn gốc (trước và sau cộng), dẫn đến ...

Chi tiết

Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế

Hoàng Thị Đào, Nguyễn Đức Minh Viện Dầu khí Việt Nam Email: daoht@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Sử dụng quy hoạch tuyến tính để tính toán tổn thất kinh tế khi xảy ra sự cố dừng hoạt động các phân xưởng công nghệ trong nhà máy lọc dầu

Nguyễn Thanh Sang, Đặng Thị Tuyết Mai, Trương Như Tùng Nguyễn Hữu Lương, Châu Khiếu Hân, Trần Vĩnh Lộc Viện Dầu khí Việt Nam Email: sangnt.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Ứng dụng mô hình địa cơ học để phân tích sự ổn định của thành giếng khoan, lựa chọn tỷ trọng dung dịch khoan tối ưu trong thiết kế thi công các giếng khoan dầu khí

Hoàng Thanh Tùng (1), Nguyễn Xuân Cường (1), Đỗ Văn Khạnh (1), Trương Hoài Nam (2) Phạm Tâm (3), Nguyễn Trọng Tài (4), Nguyễn Khánh Trung (5) 1.Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 2.Tập ...

Chi tiết

Đặc điểm tướng và môi trường trầm tích Oligocene muộn khu vực Tây Bắc lô 09-3/12, bể Cửu Long

Nguyễn Văn Kiểu (1), Bùi Việt Dũng(1), Nguyễn Trung Hiếu(1), Phạm Hồng Trang(1), Nguyễn Huy Giang (1); Phạm Việt Âu( 2) 1.Viện Dầu khí Việt Nam 2.Liên doanh Dầu khí Việt - Nga “Vietsovpetro”. ...

Chi tiết

Công nghệ xử lý acid vùng cận đáy giếng các vỉa dầu có nhiệt độ cao ở thềm lục địa nam Việt Nam

Từ Thành Nghĩa 1, Lê Việt Hải (1) Nguyễn Quốc Dũng (1), Nguyễn Văn Trung (1), Phan Đức Tuấn (1); Nguyễn Thúc Kháng (2) (1) Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. (2) Hội Dầu khí Việt Nam. Email: ...

Chi tiết

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Quốc Đạt, Bùi Đức Khánh Viện Dầu khí Việt Nam Email: huongnt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Tối ưu hiệu quả thu hồi sản phẩm LPG tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố

Lê Tất Thắng, Mai Xuân Ba, Phan Tấn Hậu Lê Thanh Chẩn, Hồ Văn Đang Công ty Chế biến khí Vũng Tàu Email: thanglt@pvgas.com.vn

Chi tiết

Sử dụng phương pháp đặc trưng địa hoá để xác định hướng dịch chuyển của  nước trong khai thác dầu khí

Kiều Anh Trung - Viện Dầu khí Việt Nam, Nguyễn Minh Quý - Viện Dầu khí Việt Nam, Lê Thị Thu Hường - Viện Dầu khí Việt Nam, Trương Văn Dũng - Viện Dầu khí Việt Nam, Vũ Việt Hưng - Tổng công ty ...

Chi tiết

Phân tích tính chất sản phẩm khí, condensate mỏ Thái Bình nhằm bổ sung cho hệ thống cơ sở dữ liệu dầu khí Việt Nam

Nguyễn Bá Khoa, Nguyễn Huỳnh Anh Nguyễn Phan Trí, Nguyễn Xuân Hợp Viện Dầu khí Việt Nam Email: khoanb@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Mô hình địa cơ học sử dụng đặc tính kép rỗng - đàn hồi ngăn chặn liên kết nứt vỉa và nhiễu giếng

Một ứng dụng thực tế sử dụng mô hình giải tích tam tuyến tính bất đối xứng và phương pháp khớp nhanh đã được A.Ouenes, A.Bachir, A.KHodabakhshnejad và Y.Aimene đưa ra nhằm dự báo suy giảm áp lực và ...

Chi tiết

Đánh giá khả năng làm việc của thiết bị, đường ống bị hư hỏng theo tiêu chuẩn API 579-1/ASME FFS-1

Lê Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Lê Hiền Đặng Thế Tụng, Phạm Vũ Dũng, Lê Thị Hồng Giang Viện Dầu khí Việt Nam Email: nhungltp@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ

Phan Giang Long, Hoàng Ngọc Đang, Phạm Xuân Ánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: longpg@pvn.vn

Chi tiết

Giới thiệu cơ chế định giá khí thiên nhiên tại Thái Lan

Lê Hoàng Linh, Đoàn Tiến Quyết, Nguyễn Thu Hà, Lưu Đình Quỳnh Giang Viện Dầu khí Việt Nam Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP Email: linhlh.neu@gmail.com

Chi tiết

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa

Đinh Bá Phú, Thái Cẩm Tú, Lương Kim Ngân Viện Dầu khí Việt Nam Email: phudb.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí xây dựng kho xăng dầu

Lê Việt Trung, Nguyễn Hồng Diệp Trần Tiến, Hà Thanh Hoa Viện Dầu khí Việt Nam Email: trunglv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đánh giá hiệu quả thay thế nguyên liệu acid terepthalic tinh chế (PTA) bằng QTA trong sản xuất xơ sợi tổng hợp ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Sang, Đặng Thị Tuyết Mai Viện Dầu khí Việt Nam Email: sangnt.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn