Báo cáo hoạt động

Năm Báo cáo
  2020
 
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2019  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2018   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 
2017

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Chỉ tiêu Kinh tế Xã hội

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Chỉ tiêu kế hoạch Tài chính

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

2016

Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2016

 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

 Dự kiến kế hoạch SXKD và Đầu tư Phát triển 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2015

 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015

 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn